"Doprowadzono do załamania się tendencji wzrostu szarej strefy; tendencja ta pojawiła się w roku 2013 i trwała w warunkach dewaluacyjnych i cenowych wstrząsów, a także eskalacji konfliktu zbrojnego" - zaznaczył ukraiński resort.

Ministerstwo uściśliło, że w pierwszym kwartale 2015 roku wskaźnik poziomu szarej strefy podskoczył do 46 proc. PKB, lecz w kolejnym kwartale obniżył się do 42 proc., a w drugim półroczu ustabilizował się na poziomie 40 proc. PKB.

Jednocześnie zauważono, że poziom szarej strefy w roku 2015 był znacznie wyższy niż wskaźniki z lat 2011-2013, które wyniosły 34-35 proc. PKB.

Resort zauważa, że obniżeniu poziomu przeszkadza znaczne obciążenie podatkowe w sektorze korporacyjnym na tle wysokich kosztów przyciągania środków kredytowych, niesprzyjająca koniunktura gospodarcza na głównych zewnętrznych rynkach towarowych, redukcja popytu krajowego, wzrost wydatków na importowane surowce i materiały, m.in. za sprawą dewaluacji hrywny, a także istnienie poważnego ryzyka inwestycyjnego, zaostrzenie stosunków z Rosją i utrata jej rynków oraz aneksja Krymu i wojna na wschodzie Ukrainy. (PAP)