"Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności obejmującej unieważnienie przedmiotowego postępowania. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie nie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Tym samym po ewentualnym wykonaniu wyroku oferta złożona przez emitenta będzie nadal ofertą najkorzystniejszą" - czytamy w komunikacie.

Wyrok KIO nie jest prawomocny. Zamawiającemu, w ciągu 7 dni, przysługuje na rzeczone orzeczenie środek zaskarżenia w postaci skargi do sądu okręgowego. Prawo wniesienia skargi na opisane powyżej orzeczenie przysługuje również Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia, podano również.

Pod koniec maja InPost otrzymał pismo, w którym CUW unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty oraz postanowił dokonać ponownej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu. InPost wniósł odwołanie 3 czerwca.

Przetarg na obsługę przesyłek Centrum Usług Wspólnych miał wartość około 33 mln zł. Dwuletnia umowa miała wejść w życie od 1 stycznia 2015 roku.

InPost to spółka z Grupy Integer.pl, notowana na GPW w Warszawie od października 2015 roku.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - Inpost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)