Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 14,2% r/r do 481,5 mln zł w lipcu 2016 r., podała spółka. Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 12,2% r/r do 394,7 mln zł w lipcu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 10,2% r/r do 279,4 mln zł, poinformowano w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 25% r/r, osiągając przychody w wysokości 178,9 mln zł. Największy wzrost miały spółki w Słowenii (88,7% r/r), we Włoszech (88,5%) i na Węgrzech (46,1%). Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów miała w lipcu Inter Cars Romania - 47,6 mln zł. Narastająco, od początku roku sprzedaż spółek dystrybucyjnych grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 28,5% do 3 303,1 mln zł, podano także.

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 546 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 5 055 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) spadła o 8% do 25,4 TWh w I poł. 2016 r., podała spółka. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przedstawi zaktualizowaną strategię we wrześniu, podała spółka. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podtrzymuje plan przeznaczenia na inwestycje nieznacznie niższej kwoty niż 9,5 mld wydane w 2015 r., podała spółka. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje, że koszt dostosowania wszystkich jej elektrowni do konkluzji BAT wyniesie 1,8 mld zł, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Ryszard Wasiłek. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że w 2016 jej EBITDA znacznie spadnie r/r w segmencie energetyki konwencjonalnej, zmniejszy się w dystrybucji i obrocie oraz utrzyma się na podobnym poziomie w segmencie odnawialnych źródeł energii, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) wystąpi o interpretację w sprawie wysokości podatku dochodowego od planowanego podwyższenia kapitału zakładowego, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może do końca roku zamówić kolejne dostawy spot do terminalu LNG, o ile okaże się to korzystne, ale decyzje zapadną najwcześniej jesienią, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>>

PGNiG Obrót Detaliczny podpisało z Ceramiką Paradyż umowę na dostawy gazu w wysokości blisko 1,3 TWh (118 mln m3) w ciągu 2 lat, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Od początku roku PGNiG Obrót Detaliczny pozyskał 700 klientów biznesowych, a łączny wolumen gazu z tego tytułu to blisko 4 TWh (358 mln m3), podano także. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nadal poszukuje nowych klientów za granicą, w tym na Ukrainie, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. >>>>

Netmedia

eTravel - spółka zależna Netmedia - otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęciu 100% udziałów w spółce FlyAway Travel, podała spółka. >>>>

ING Bank Śląski

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiła zwrócić się do Komitetu Stabilności Finansowej o opinię w sprawie uznania ING Banku Śląskiego za instytucję o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank bufora w wysokości 0,5% ekspozycji na ryzyko, podał bank. >>>>

Grodno

Grodno odnotowało 0,41 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w I kw. roku obrotowego 2016/2017 (tj. w II kw. roku kalendarzowego 2016) wobec 0,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Grodna zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 2,61 mln zł, co oznacza 0,17 zł na jedną akcję i stanowi 29% zysku spółki za rok obrotowy 2015/2016, przypadającego akcjonariuszom spółki, podało Grodno. >>>>

Zarząd Grodna podtrzymał realizację prognoz na rok obrotowy 2016/2017 (kwiecień 2016 - marzec 2017), zakładających 344 mln zł przychodów, 16 mln zł EBITDA, 12,4 mln zł EBIT oraz 9,1 mln zł zysku netto, podała spółka. >>>>

Uniwheels

Uniwheels odnotowało 18,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 5,9 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Uniwheels podniosło oczekiwania dotyczące wzrostu wyniku EBITDA w całym 2016 r. do 13-18% r/r, poinformował dyrektor finansowy Karsten Obenaus. Zarząd oczekuje także wzrostu sprzedaży felg o 8-12% r/r oraz wzrostu przychodów o 4-6% r/r. >>>>

PZ Cormay

Rada nadzorcza PZ Cormay podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie projektu uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i związanych z nim dokumentów oraz odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych, podała spółka. >>>>

Bloober Team

Bloober Team wypracował 3,2 mln zł zysku netto w II kw. 2016 r. (wobec 0,19 mln zł rok wcześniej), uwzględniając 1,8 mln zł wpływów z tytułu zbycia części udziałów w spółce zależnej iFun4All, podała spółka. Bloober Team liczy na rekordowe wyniki w tym i w kolejnych trzech latach, poinformował prezes Piotr Babieno. >>>>

Dekpol

Dekpol wprowadził do oferty 16 domów w ramach inwestycji Młoda Morena Park w Trójmieście, poinformowała firma. >>>>

Ronson

Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>>

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,8 mln zł w lipcu br, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za lipiec 2015 r. wyniosły 11,1 mln zł. >>>>

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski uruchomił aplikację mobilną Brawo Bank dla swoich najmłodszych klientów - w wieku 5-13 lat, w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (AR). Bank liczy, że aplikację pobierze i zainstaluje jak największa grupa z 230 tys. jego młodych klientów, poinformowali przedstawiciele PKO BP. >>>>

Ailleron

Ailleron podpisał umowę z Printec Group - dostawcą rozwiązań z zakresu automatyzacji transakcji w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. To kolejny krok w stronę ekspansji na rynku europejskim, podała spółka. >>>>

Artifex Mundi

Prospekt emisyjny Artifex Mundi został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego, wynika z informacji na stronie internetowej urzędu. >>>>

Kruk

Kruk przydzielił obligacje serii AA3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, podała spółka. >>>>

Ciech

Zarząd Ciechu podjął decyzję o złożeniu wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na Giełdę Papierów Wartościowych we Frankfurcie w ramach procesu tzw. "dual listing", poinformowała spółka. Będzie to kolejny, ważny krok w realizacji strategii, której celem jest zbudowanie silnej pozycji spółki na globalnym rynku.>>>>

CD Projekt

CD Projekt ustalił termin rozpoczęcia zamkniętej bety Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej na 25 października, podała spółka >>>>