Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Alior Bank

Łączna wartość kosztów poniesionych przez Alior Bank w związku z przejęciem wydzielonej działalności Banku BPH wyniosła w I półroczu 2016 r. około 11,5 mln zł. Wskaźnik koszty/dochody ukształtował się na poziomie 47,7% w I półr. i był o 2,1 pkt proc. niższy w skali roku, podął bank. Alior podtrzymał, że oczekuje docelowych, rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia Planu Transformacji Biznesowej, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem. >>>>

Alior Bank odnotował 81,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 87,81 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Alior Bank szacuje, że całkowite koszty integracji z Bankiem BPH mogą być znacznie niższe od wstępnie planowanych ok. 950 mln zł i wynieść 650 mln zł do 2018 roku dzięki doświadczeniu grupy nabytemu podczas innych akwizycji, podał bank w sprawozdaniu. >>>>

Reklama

Alior Bank chce zakończyć fuzję prawną z Bankiem BPH do końca października lub listopada tego roku - tak, by w IV kwartale 2016 r. w rachunku wyników były już widoczne wyniki Banku BPH. Celem jest zakończenie fuzji operacyjnej do końca marca 2017 r., poinformował prezes Wojciech Sobieraj. >>>>

Alior Bank chce osiągać ok. 100 mln zł wyniku z prowizji i opłat kwartalnie. Bank oczekuje, że poprawa tego wyniku nastąpi już w przyszłym kwartale, jednak na jego docelowy poziom trzeba poczekać 2-3 kwartały, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. >>>>

Alior Bank podtrzymuje cele finansowe na 2016 rok, które zakładają m.in. zysk netto wysokości 322 mln zł, marżę odsetkową netto wysokości 4,6% oraz wskaźnik koszty do dochodów (C/I) na poziomie 48%. Bank ocenia, że pomimo kosztów związanych z połączeniem z BPH, które pojawią się w III i IV kw. tego roku bank będzie w stanie zrealizować te cele, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. >>>>

Sygnity

Sygnity opracowało strategiczne kierunki rozwoju i oczekuje poprawy marżowości tradycyjnego biznesu, planuje też rozszerzenie oferty produktowej, wejście w nowe branże na rynku polskim oraz rozwój na rynkach zagranicznych, poinformował prezes Jan Maciejewicz. Backlog na czwarty kwartał roku obrotowego wynosi 94,4 mln zł i jest porównywalny r/r. >>>>

Sygnity odnotowało 1,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016 r. (1 października 2015 - 30 czerwca 2016 r.) wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Energa

Energa odnotowała 127 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 178 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Energa jest na etapie aktualizacji kierunków rozwoju, podała spółka. >>>>

Energa nie będzie realizować inwestycji w bloki gazowe w Gdańsku i Grudziądzu i chce je sprzedać, poinformował prezes Dariusz Kaśków. >>>>

Energa przyjmie zaktualizowaną strategię "późną jesienią" tego roku; liczy na określenie do tego czasu ram regulacyjnych, poinformował prezes Dariusz Kaśków. >>>>

Energa widzi zainteresowanie potencjalnych inwestorów blokiem C Elektrowni Ostrołęka, rozważa różne formuły finansowania. W idealnym scenariuszu budowa mogłaby ruszyć w 2018 r., poinformował prezes Dariusz Kaśków. >>>>

Polenergia

Polenergia odnotowała 61,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 9,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Lotos

Grupa Lotos odnotował 225,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 478,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w I półr. 2016 roku 571,3 mln zł (wobec 696,2 mln zł rok wcześniej), zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 1 093,6 mln zł (wobec 1 060,5 mln zł rok wcześniej), podała spółka. >>>>

Grupa Lotos razem z Repsolem i innymi udziałowcami koncesji Yme przygotuje ponowny plan zagospodarowania złoża (PDO) do początku przyszłego roku i wtedy zdecyduje o swoim dalszym udziale w projekcie, poinformował wiceprezes Marcin Jastrzębski. >>>>

Grupa Lotos przedstawi jesienią nową strategię, w której zakłada m.in. powrót do wypłacania dywidendy, poinformował wiceprezes Mateusz Aleksander Bonca. >>>>

Grupa Lotos chce zbudować w upstream dobry portfel aktywów, poinformował wiceprezes Marcin Jastrzębski. Na złożach bałtyckich spółka chce popracować nad redukcją kosztów wydobycia. >>>>

Asbis

Asbis Enterprises plc odnotował 0,22 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 6,94 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asbis podtrzymuje całoroczną prognozę finansową, oczekuje dodatnich przepływów operacyjnych i poprawy pozycji gotówkowej, poinformował dyrektor finansowy Asbis Marios Christou. >>>>

T-Mobile Polska

T-Mobile Polska osiągnął przychody całkowite na poziomie 1,5 mld zł w II kwartale 2016 roku, czyli o 4,7% niższe r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła 438 mln zł (spadek o 25,9% r/r), a marża EBITDA w tym okresie osiągnęła poziom 29,2%, podał operator. >>>>

Ferro

Ferro odnotowało 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Buwog

Buwog oczekuje, że rewaluacja jego portfela inwestycyjnego przyniesie pozytywny efekt ma poziomie 191 mln euro w roku finansowym 2015/2016, podała spółka. >>>>

Mediacap

Akcje spółki Mediacap zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 7,14% wobec ceny odniesienia i wyniósł 3 zł. >>>>

Unibep

Unibep zawarł umowę o wartości netto ok. 70 mln zł na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze spółką Szczęśliwicka Sp. z o.o. - zależną od Unidevelopment, należącej do grupy kapitałowej Unibepu, podała spółka. >>>>

Vivid Games

Vivid Games poszukuje projektów gier, które w swoim szczycie popularności mogą generować od kilku do kilkunastu milionów zysku rocznie, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. >>>>

Lokum Deweloper

Skonsolidowany zysk netto Lokum Deweloper wyniósł 15,3 mln zł (wzrost o 30% r/r), a przychody 71 mln zł (wzrost o 79% r/r) po I półroczu, podała spółka. Rentowność netto wyniosła w tym okresie 21,5%. >>>>

Lokum Deweloper po wynikach I półrocza podtrzymuje prognozy finansowe na bieżący rok, zakładające osiągnięcie przychodów na poziomie 172,1 mln zł i zysku netto w wysokości 42,4 mln zł, podała spółka. >>>>

Lokum Deweloper jest blisko rozpoczęcia realizacji pierwszych inwestycji w Krakowie - pierwsze ich etapy wprowadzi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Deweloper będzie dążył do "powielenia" w tym mieście oferty, jaką ma we Wrocławiu, także pod względem wielkościowym - to może się stać już w przyszłym roku, poinformowali członkowie zarządu. Pierwszymi krakowskimi projektami będą Lokum Siesta (ul. Kobierzyńska, docelowo 576 lokali) i Lokum Vista (ul. Sławka, 966 lokali). Spółka kupiła pod nie grunty za odpowiednio 33 i 44 mln zł.

Rentowność netto Lokum Deweloper osiągnęła 21,5% w I półroczu 2016 r. i w skali całego roku może jeszcze ulec poprawie, zapowiedział prezes Bartosz Kuźniar. >>>>

Pfleiderer Grajewo

Pfleiderer Grajewo podtrzymuje, że oczekuje dwucyfrowego wzrostu EBITDA w tym roku, poinformował prezes Michael Wolff. >>>>

Pfleiderer Grajewo odnotował 2,83 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 7,52 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bloober Team

Bloober Team uzyskał dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa - komponent Media w maksymalnej wysokości 150 tys.euro, poinformowała spółka. >>>>

IMC

IMC zakończyła zbiory pszenicy ozimej, podczas których udało się uzyskać wydajność na poziomie 4,8 t/ha uwzględniając wagę przed osuszeniem, poinformowała spółka. Wyniki IMC były istotnie lepsze od średniej krajowej dla Ukrainy, która wyniosła 4,25 t/ha, podano również. >>>>

Altus TFI

Negocjacje Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) w sprawie nabycia 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zostały zakończone. Strony nie uzgodniły warunków transakcji, podał Altus TFI. >>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z PGNiG Termika umowę sprzedaży akcji Spółki Energetycznej "Jastrzębie" za kwotę 371,82 mln zł, podała JSW. >>>>

Geotrans

Skonsolidowane przychody w I półroczu Geotrans wyniosły 13 mln zł, przy 3,2 mln zł wyniki EBITDA i 2,1 mln zł na poziomie zysku netto, poinformowała spółka.>>>>

Action

Wierzyciele Action podjęli działania w kierunku sformułowania komitetu, który ma docelowo zatwierdzić propozycje sanacyjne, poinformował ISBnews prezes Action Piotr Bieliński. Zapewnia, że sytuacja spółki jest stabilna i kontrolowana oraz zakłada, że zatwierdzenie propozycji sanacyjnych powinno nastąpić do końca października. Dywidenda ma zostać wypłacona, ale jej wypłata może się opóźnić. >>>>

Ursus

Po interwencji wicepremiera Mateusza Morawieckiego w sprawie problemów związanych z rejestracjami wyrobów Ursusa na terenie Niemiec, producent dynamicznie zwiększa sprzedaż ciągników w tym kraju i liczy, że będzie w stanie w bardzo szybkim czasie osiągnąć na rynku niemieckim udział ok. 5%, podała spółka. Ponadto jeszcze w tym roku Ursus chce uruchomić sprzedaż we Francji i we Włoszech. >>>>

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż mieszkań na osiedlu Apartamenty Przybyszewskiego 64 w Krakowie, podała spółka. Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2017 r. >>>>

Kopex

Rada nadzorcza Kopeksu powołała Dariusza Pietyszuka na prezesa Kopeksu na pięcioletnią kadencję indywidualną, podała spółka. >>>>

Kopex liczy na porozumienie z bankami w sprawie restrukturyzacji finansowania, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso szacuje utracone korzyści z wypowiedzianych umów z AgioFunds TFI na 30,6 mln zł i analizuje możliwość podjęcia kroków prawnych, aby otrzymać odszkodowanie od osób i podmiotów, które przyczyniły się do powstania szkody wskutek wypowiedzenia umów z Trigon TFI, podał Kredyt Inkaso. >>>>

PCC Rokita

PCC Rokita dokonał przydziału 250 000 obligacji serii DC o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł, podała spółka. >>>>

PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała z konsorcjum Polimex Energetyka Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Doosan Lentjes GmbH umowę na budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS) wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego w Elektrowni Pomorzany, podała spółka. Wartość kontraktu to 97 mln zł netto.>>>>

Archicom

Archicom Sp. z o.o. - Jagodno5 SK, spółka zależna Archicomu, zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości we Wrocławiu za 8,97 mln zł netto, podała spółka. Nieruchomość umożliwia budowę ok. 550 mieszkań. >>>>