Enea

Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal przekazało Grupie Enea propozycję przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji bloku 1 075 MW w Elektrowni Kozienice z 21 lipca 2017 r. na 19 grudnia 2017 r., podała grupa. Cała inwestycja, na którą składa się ok. 30 tys. szczegółowych zadań, jest już gotowa w ponad 88%. >>>>

Ipopema Securities

Ipopema Securities odnotowała 0,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ferrum

Skonsolidowane przychody Ferrum ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w I półroczu 2016 r. ok. 148,81 mln zł i były o 37,23 mln zł niższe od przychodów porównywalnego okresu roku poprzedniego, poinformowała spółka. Zysk netto w I poł. br. wyniósł ok. 2,59 mln zł.>>>>

PZU

Ze względu na potencjał generowania zysku w sektorze bankowym, celem Grupy PZU jest zbudowanie grupy bankowej o dużej skali działania, tj. mieszczącej się w pierwszej piątce banków w Polsce, co przekłada się na cel w postaci minimum 140 mld zł aktywów w 2020 roku, podało PZU w prezentacji strategii na lata 2016-2020. >>>>

W nowej strategii na lata 2016-2020 grupa PZU położy nacisk na rentowność, wzrost i innowacyjność. Wskaźnik ROE ma sięgać poziomu 18%, koszty stałe spadną o 400 mln zł średniorocznie w ciągu trzech lat. Celem grupy PZU jest dynamiczny wzrost poziomu przychodów oraz zysku w segmentach PZU Zdrowie i PZU Inwestycje oraz budowa silnej i rentownej pozycji w segmencie bankowym, podało PZU. >>>>

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 166,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 380,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PZU planuje zmianę profilu ze spółki czysto dywidendowej na spółkę dywidendowo-wzrostową, chce utrzymywać ROE na poziomie 18 proc. Plany zakładają budowę grupy bankowej, która znajdzie się w pierwszej piątce banków w Polsce z aktywami ponad 140 mld zł - poinformował PZU w strategii do 2020 roku. >>>>

PZU chce wykorzystywać okazje rynkowe, aby zwiększyć swoją obecność na rynku zarządzania aktywami. Celem jest podwojenie aktywów klientów grupy do 50 mld zł, co wraz z aktywami grupy da ok. 100 mld zł pod zarządzaniem na koniec 2020 roku, poinformował prezes PZU Życie Paweł Surówka.>>>>

PZU pracuje nad polityką dywidendową i jej założenia przedstawi w ciągu kilku tygodni, poinformował prezes Michał Krupiński. W ocenie prezesa, planowane w strategii do 2020 inwestycje nie muszą ograniczać zdolności PZU do wypłaty wysokiej dywidendy. >>>>

PCM

Prime Car Management (PCM) odnotowało 9,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 9,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Prime Car Management (PCM) - zarządzający Grupą Masterlease - zrealizował w I półroczu ponad 50% rocznego planu i oczekuje, że dobra sytuacja utrzyma się także w II połowie roku, poinformował prezes PCM Jakub Kizielewicz.>>>>

Awbud

Portfel zamówień Grupy Awbud wynosi 220 mln zł z potencjałem do wzrostu wartości, podała spółka. >>>>

Awbud odnotował 1,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Monnari Trade

Monnari Trade odnotowało 8,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 10,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Monnari Trade podtrzymuje tegoroczne plany rozwoju, również poprzez akwizycje sieci i marek, a także prognozuje lepsze wyniki za III kw. br. od tych osiągniętych rok wcześniej, poinformował prezes Mirosław Misztal. >>>>

Bank Handlowy

Bank Handlowy odnotował 221,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 150,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Handlowego wyniósł 57,5% na koniec czerwca br. wobec 57,3% rok wcześniej, podał bank. Koszty grupy spadły o 1,6% r/r, zaś dochody zmniejszyły się o 1,8% w skali roku. >>>>

ZUE

ZUE odnotowało 1,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 3,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa ZUE jest nastawiona "umiarkowanie optymistycznie" co do możliwości rozstrzygania wstrzymanych dużych przetargów na kolei jeszcze w tym roku, najpewniej w listopadzie-grudniu, poinformował prezes Wiesław Nowak. To przekłada się na ostrożny optymizm w perspektywach dla rynku wykonawczego w Polsce i samej spółki. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty odnotowała 44,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 126,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosą łącznie 1,6 mld zł w 2016 r. wobec wcześniej zakładanych 2 mld zł, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. >>>>

Grupa Azoty nadal poszukuje celów akwizycyjnych w Polsce i za granicą po rozwiązaniu umowy z PKN Orlen i Anwilem, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. >>>>

Grupa Azoty może na początku przyszłego roku zaktualizować wartość wieloletniego programu inwestycyjnego, który zakłada 7 mld zł capeksu. Możliwe są zmiany dotyczące projektu elektrowni w Puławach i instalacji PDH w Policach, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. >>>>

PCC Intermodal

PCC Intermodal odnotowało 1,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2016 r. wobec 2,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kredyt Inkaso

W pierwszym etapie wezwania funduszu Waterland na akcje Kredyt Inkaso złożono zapisy na łącznie 61,16% akcji, co oznacza przekroczenie minimalnego progu, podano w komunikacie. >>>>

Globe Trade Centre

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 83,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 8,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Po okresie dużej aktywności w rozbudowie swojego portfolio Globe Trade Centre (GTC) nadal chce je rozwijać, także poprzez akwizycje, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Erez Boniel.>>>>

ZCh Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 17,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 54,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ABC Data

ABC Data wypracowała 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 1 188 mln zł przychodów w II kw. 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne, nieaudytowane dane. >>>>

ZA Puławy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 66,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 95,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC

CCC Shoes & Bags chce kupić 75% udziałów rosyjskiej spółki 3S Retail, która jest wyłącznym dystrybutorem towarów CCC w Rosji, podało CCC. >>>>

Dekpol

Dekpol rozpoczął sprzedaż III etapu Osiedla Zielonego w Gdańsku, poinformowała firma. W ramach inwestycji Osiedle Zielone III powstaną 3 budynki czteropiętrowe z 207 lokalami mieszkalnymi, podano również. >>>>

mBank

mBank podpisał umowę uczestnictwa w prowadzonym przez KIR systemie Inkart i będzie pełnił rolę agenta rozliczeniowego, poinformował KIR. Partnerem technologicznym banku zostanie firma ITCARD, podano również. >>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uruchomiła na terenie kopalni Budryk zasilany metanem układ kogeneracyjny o mocy 2x4 MW, podała spółka. >>>>

P.A. Nova

P.A. Nova zawarła umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi na rewitalizację budynku zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec Maczki za ryczałtowo 38,88 mln zł brutto, podała spółka. >>>>

Echo Investment

Echo Investment nabyło 100% udziałów w firmie Compass Offices, podała spółka. Przejęta firma zmieni nazwę na CitySpace. >>>>

Vistal Gdynia

Oferta konsorcjum Vistalu Gdynia (jako lidera) oraz Vistal Infrastructure na 18,6 mln brutto została wybrana jako najkorzystniejsza przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na remont mostu Cłowego w Szczecinie, podała spółka. >>>>