Setki turystów przybywają każdego dnia, by zrobić sobie zdjęcie przy marmurowej rzeźbie na ścianie w przedsionku pochodzącej z VIII wieku bazyliki Santa Maria in Cosmedin.

Fotografia z ręką włożoną do Ust Prawdy to jedna z najczęstszych pamiątek ze zwiedzania Wiecznego Miasta. Zwyczaj ten utrwalił także film "Rzymskie wakacje", w którym legendarny aktor Gregory Peck udaje, że nie może wyciągnąć dłoni z głębi ust brodatego bóstwa.

Według legendy rzeźba ta pełni funkcję "wykrywacza kłamstw". Ci, którzy mówią nieprawdę, tracą dłoń.

W średniowieczu sprawdzano w tym miejscu wierność i prawdomówność mężów i żon.

Opłatę za fotografię wprowadził rektor romańskiej bazyliki, jednego z najcenniejszych architektonicznych zabytków włoskiej stolicy, wymagającego stałej konserwacji. Z drobnych sum od turystów z całego świata powstanie fundusz na jej remont.

Konieczność zapłacenia za chwilę przy Ustach Prawdy w żadnym razie nie skróciła ustawiającej się kolejki do płaskorzeźby, która, jak się przypuszcza, była pokrywą antycznego wodociągu.