"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy" - czytamy w uchwale.

Akcjonariusze uchyli uchwały z 30 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę, a także uchwałę z 29 września 2015 r. w sprawie wypłaty dywidendy.

We wrześniu ub.r. akcjonariusze MNI uchylili uchwałę z 30 czerwca br. o wypłacie dywidendy i zdecydowali o wypłacie 0,12 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2014. Akcjonariusze zdecydowali wówczas, że wartość dywidendy nie zmieni się wobec czerwcowej uchwały, natomiast postanowili, że będzie ona wypłacona w formie rzeczowej zamiast gotówkowej

Wcześniej akcjonariusze MNI zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 10,04 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r. i lata ubiegłe, co miało dać wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję.

W połowie lipca MNI zapowiadało, że zarząd zawnioskuje do walnego zgromadzenia o zmianę uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 na formę gotówkową.

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)