Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 17 analityków we wrześniu i październiku, zakłada wzrost na poziomie 3,2 proc. w 2016 r. i 3,3 proc. w 2017 r., wynika z raportu NBP. Prognoza centralna na 2018 r. to także 3,3 proc.

W poprzedniej edycji ankiety centralna prognoza na ten i przyszły rok wynosiła 3,4%.

"W bieżącej rundzie eksperci obniżyli również prognozy tempa wzrostu PKB, zwłaszcza w krótkim horyzoncie (2016 r.). Zgodnie ze scenariuszem centralnym, krajowa gospodarka wzrośnie w br. o 3,2%. Panuje w tym względzie duża zgodność (granice przedziału 50-procentowego to 3,0%–3,4%). W 2017 r. tempo wzrostu nie powinno wyjść poza przedział 2,8%–3,8%, a w 2018 r. – poza przedział 2,5%–3,9%. Scenariusze centralne dla tych lat są równe 3,3%" - czytamy w raporcie.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 19 września 2016 r. a 4 października 2016 r. Wzięło w niej udział 17 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe i ośrodki analityczno-badawcze.

>>> Polecamy: Raport NBP: Napływ inwestycji bezpośrednich w 2015 roku wzrósł do 50,78 mld zł

Inflacja powróci w przyszłym roku

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 17 analityków we wrześniu i październiku, wynosi -0,6% na 2016 r., 1,1% w 2017 r. i 1,7% w 2018 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła -0,5%.

"Ankietowani eksperci przewidują, że w br. inflacja CPI wyniesie -0,6% (scenariusz centralny). W 2017 i 2018 r. inflacja będzie dodatnia, choć niższa niż prognozowano w poprzednim kwartale. W 2017 r. można się spodziewać wartości z przedziału 0,8%–1,6%, a w 2018 r. z przedziału 1,2%–2,2% (są to granice 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa). Prognoza centralna dla tych lat to 1,1% dla 2017 r. i 1,7% dla 2018 r." - czytamy w raporcie.

Wraz ze wzrostem prognoz w kolejnych latach rośnie także prawdopodobieństwo inflacji w paśmie wokół celu inflacyjnego NBP (1,5%—3,5%). Dla 2018 r. wynosi ono 55%, napisano także.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 17 analityków we wrześniu i październiku, wynosi 1,5% na 2016 r. i 1,54% na 2017 r., wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten i przyszły rok wynosiła odpowiednio: 1,5% i 1,56%.

"Eksperci są zgodni, że stopa referencyjna NBP w br. będzie równa 1,5%. W 2017 r. można się spodziewać stopy procentowej pomiędzy 1,3% a 1,9%, przy scenariuszu centralnym równym 1,54%. Wciąż nie ma wyraźnie zarysowanego scenariusza centralnego dla roku 2018. 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa sugeruje wartości z zakresu 1,5% do 2,36%" - czytamy w raporcie.

Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii.

>>> Czytaj też: Polska w strefie euro? Morawiecki: "Za 5-10 lat, jeśli wszystko pójdzie fantastycznie"