Podpisanie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą (CETA) zbliża się wielkimi krokami. I to pomimo sprzeciwów europejskich rolników. CETA zniszczy rolnictwo - tak twierdzą przeciwnicy umowy. Przestrzegają przed negatywnymi konsekwencjami dla rolnictwa i zalewem towarów o wątpliwej jakości, w tym żywności genetycznie modyfikowanej. A czy europejskie rolnictwo jest teraz EKO?

W UE powierzchnia ekologicznych upraw sukcesywnie rośnie, choć nadal zajmuje niewielką część areału. Według danych Eurostatu, w 2015 roku w całej Wspólnocie uprawy ekologiczne zajmowały ponad 11 milionów hektarów, co stanowiło 6,2 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych w Unii Europejskiej. Od 2010 roku, obszar poświęcony uprawom ekologicznym zwiększył się o prawie dwa miliony hektarów. Podobny trend można zaobserwować w odniesieniu do liczby zarejestrowanych producentów żywności ekologicznej. Pod koniec 2015 roku w UE zarejestrowanych było 271,5 tys. producentów ekologicznej żywności, o 5,4 proc. więcej niż w poprzednim 2014 r.

Wśród państw członkowskich UE, największy areał przeznaczony pod uprawy ekologiczne był w Hiszpanii, we Włoszech, Francji i Niemczech. Te cztery państwa łącznie miały pod uprawami ekologicznymi ponad połowę (52 proc.) gruntów w całej UE. Podobnie było w przypadku zarejestrowanych producentów żywności. Jednak udział ekoupraw w ogólnych użytkach rolnych w tych czterech państwach nie był wcale największy.

Najbardziej na ekologię stawiają Austria, Szwecja i Estonia. Austriacy przeznaczyli na ekouprawy aż jedną piątą swoich użytków rolnych (20 proc., czyli 552 tysięcy hektarów). Szwecja na użytki rolne uprawiane metodami ekologicznymi przeznaczyła 17 proc., czyli 519 tysięcy hektarów łącznego areału, natomiast Estonia prawie 16 proc. (156 tysięcy hektarów).

Udział ekoupraw w Hiszpanii, Włoszech, Francji i Niemczech to odpowiednio 8,2 proc., 11,8 proc., 4,7 proc. i 6,3 proc. użytków rolnych w tych krajach.

Najmniej zainteresowani ekologicznymi uprawami są rolnicy na Malcie, gdzie zaledwie 0,3 proc. gruntów zajmują uprawy ekologiczne. Kolejne są Irlandia (1,6 proc. powierzchni rolnych) i Rumunia (1,8 proc.).

W Polsce od 2010 r. do 2015 r. powierzchnia gruntów pod ekouprawy zwiększyła się o 11,3 proc. W ub.r. pod uprawy ekologiczne przeznaczono areał zajmujący ponad 580 tys. ha, co stanowiło 4 proc. wszystkich gruntów rolnych w Polsce.

Ekologia staje się modna i z roku na rok powierzchnia takich upraw zwiększa się we wszystkich krajach. W latach 2010-2015 powierzchnia ekogruntów wzrosła prawie we wszystkich krajach UE. Najbardziej w ekologię uwierzyli Chorwaci, którzy zwiększyli powierzchnię pod ekouprawy aż o 377 proc. i Bułgarzy (wzrost o 362 proc.). Są jednak wyjątki od tej reguły. Wielka Brytania i Holandia zmniejszyły powierzchnię pod rolnictwo ekologiczne odpowiednio o 29 proc. i 4 proc.

Na poziomie UE, obszar przeznaczony do produkcji upraw ekologicznych od 2010 do 2015 roku wzrósł o 21 proc.