- Może przyjdą takie czasy, że giełdy obecnie funkcjonujące lokalnie w różnych krajach, zaczną się w takiej skali łączyć i integrować, że będziemy mieli do czynienia po prostu z międzynarodowymi systemami obrotu - dodaje Jakub Makurat.