"Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. postanawia o wypłacie na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, według następujących warunków i zasad:
a) wypłata zaliczki nastąpi w terminie od dnia 25.11.2016 r. do dnia 23.12.2016 r.;
b) łączna kwota zaliczki będzie wynosić 85 000 000,00 zł;
c) ustalenie akcjonariuszy uprawionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu roboczym poprzedzającym wypłatę zaliczki" - czytamy w uchwale.

Stalexport Autostrady jest liderem grupy kapitałowej, koncentrującej swoją działalność na budowie i eksploatacji autostrad. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4, operator tego odcinka.

(ISBnews)