Często zdarza się, że konieczność sfinansowania nieplanowanych wydatków wymusza na nas zaciągnięcie pożyczki w „pierwszej lepszej” firmie pożyczkowej. Tam, gdzie liczy się czas, koszty stają się zdecydowanie mniej istotne. Kiedy po jakimś czasie orientujemy się, że zaciągnięta przez nas chwilówka jest naprawdę kosztowna, w głowie rodzi się tylko jedno pytanie - „co teraz?”.

Znalazłeś korzystniejszą ofertę pożyczki? A może w inny sposób zdobyłeś środki finansowe, potrzebne do spłaty zobowiązań finansowych?

Bez względu na powód Twojej decyzji możesz odstąpić od umowy pożyczkowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Takie prawo daje pożyczkodawcom ustawa o kredycie konsumenckim. Dotyczy ono każdej sytuacji, kiedy osoba fizyczna zaciąga pożyczkę na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą od podmiotu, który udziela takich pożyczek w celach zarobkowych.

Odstąpienie od umowy pożyczki – jak to zrobić?

Aby odstąpić od umowy pożyczki, konieczne jest wypełnienie wniosku o odstąpienie od umowy, podpisanie go oraz doręczenie dokumentu pożyczkodawcy (najlepiej wysłać go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru). Obowiązkiem pożyczkodawcy jest dostarczenie wniosku wraz z umową pożyczkową, jeszcze przed jej podpisaniem (często jest to jeden załączników). Co ważne, dokument należy wysłać (nadać) przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Nie jest więc konieczne, aby pożyczkodawca otrzymał go w tym terminie.

Odstąpienie od umowy pożyczki a koszty

Odstąpienie od umowy pożyczki pociąga za sobą konieczność zwrotu pożyczonych pieniędzy, najpóźniej w ciągu czasu określonego w podpisanej umowie (wg. danych chwilowo.pl na ogół jest to 30 dni).

Pożyczkobiorca ma obowiązek zapłaty odsetek naliczonych za dni, w których umowa jeszcze obowiązywała.

Jeśli wniosek o odstąpienie od pożyczki zostanie wysłany ostatniego, 14 dnia od podpisania umowy, konsument będzie zobowiązany do spłaty odsetek od pożyczki za ten właśnie okres.

W tym samym czasie pożyczkodawca musi oddać pożyczkobiorcy wszystkie koszty związane z udzieleniem chwilówki. Wyjątek stanowią jedynie opłaty notarialne i służące do opłacenia organów administracji publicznej.

Aby uniknąć nieporozumień i ustalić ostateczną, konieczną do zwrotu kwotę, warto skontaktować się z przedstawicielem firmy pożyczkowej, w którym zaciągnęliśmy pożyczkę.

Inne zapisy umowy? Uważaj!

Warto wiedzieć również, że zgodnie z prawem (art. 58 kodeksu cywilnego) wszelkie zapisy umowy, które w odmienny sposób kształtują prawa i obowiązki pożyczkodawcy (np. uzależniając odstąpienie od umowy od jednoczesnej spłaty pożyczki, zatrzymując koszty pożyczki inne niż odsetki, czy skracając czas na odstąpienie od umowy) nie mogą być stosowane i można uznać je za nieważne.

Pożyczka czy kredyt odnawialny

Niektóre firmy pożyczkowe sprytnie obchodzą zapisy ustawy o kredycie konsumenckim, ograniczając tym samym możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia.

W jaki sposób? Obdarzając każdego nowego klienta nie jednorazową pożyczką, a linią kredytową. W praktyce oznacza to, że każda kolejna chwilówka jest "pociągnięciem" kolejnej transzy pieniędzy z linii pożyczkowej.

Prawo do odstąpienia od umowy będzie więc przysługiwać pożyczkobiorcy jedynie w przypadku pierwszej chwilówki. Kolejna, zaciągnięta w tej samej firmie pożyczkowej, będzie jednocześnie kontynuacją linii kredytowej i nie będzie już obdarzona takim przywilejem.

Właśnie dlatego tak bardzo istotne jest, by przed podpisaniem umowy z firmą pożyczkową dokładnie i rzetelnie przeanalizować jej zapisy. Mało odpowiedzialne podejmowanie decyzji finansowych może mieć długofalowe i bardzo nieprzyjemne (nie tylko dla portfela) konsekwencje.