Zysk operacyjny wyniósł 56,09 mln zł wobec 65,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,75 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 75,83 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 110,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 88,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 220,39 mln zł w porównaniu z 195,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 91,39 mln zł wobec 3,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalexport Autostrady jest liderem grupy kapitałowej, koncentrującej swoją działalność na budowie i eksploatacji autostrad. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4, operator tego odcinka.

(ISBnews)