Zysk operacyjny wyniósł 15,07 mln zł wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 261,21 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 207,93 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 41,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 708,87 mln zł w porównaniu z 695,13 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2016 r. EBIDTA wyniosła 54,8 mln zł, czyli o ok 18% więcej rok do roku.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 3,91 mln zł wobec 1,82 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Elemental działa na 35 rynkach w Europie i na Bliskim Wschodzie, poza Polską w oparciu o własne oddziały (m.in. w Niemczech, na Litwie, w Słowacji, Turcji, Dubaju) oraz przedstawicielstwa handlowe. Spółki Elemental Holding pozyskują metale nieżelazne i odpady elektroniczne na ok. 50 rynkach na świecie.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)