Strata operacyjna wyniosła 2,76 mln zł wobec 1,97 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,22 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 15,39 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 13,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,73 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 62,39 mln zł w porównaniu z 52,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 24,29 mln zł wobec 22,89 mln zł straty rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Do głównych inwestycji realizowanych przez grupę należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Od 2013 roku Rank Progress zajmuje się również projektami deweloperskimi z zakresu gospodarowania odpadami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)