Przedstawiciele 17 kluczowych polskich przedsiębiorstw - spółek Skarbu Państwa - podpisali akt notarialny o ustanowieniu Polskiej Fundacji Narodowej (PFN) oraz jej statut, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. PFN ma się zajmować promocją polskiej gospodarki - efekty jej działalności mają być widoczne już w 2017 r.

"Przed Fundacją ważne zadanie - promocja polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i zagranicą. W synergii siła, dlatego warto, żeby fundatorzy realizowali to zadanie pod wspólnym szyldem" - powiedział Kowalczyk, zastępujący ministra Skarbu Państwa.

Dodał, że Polska Fundacja Narodowa to projekt zainicjowany przez byłego ministra SP – Dawida Jackiewicza oraz premier Beatę Szydło.

Reklama

"Zakładamy, że realne działania, zgodne z pierwotnymi założeniami, Fundacja będzie osiągać już w roku 2017" – podkreślił Kowalczyk.

Zadaniem Fundacji będzie w szczególności promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki w Polsce i poza jej granicami, a także kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wśród celów organizacji jest również współpraca ze społecznościami lokalnymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, autorytetami w dziedzinie kultury i nauki, a także organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych odpowiadających na statutowe cele Fundacji, przypomniano.

Środki finansowe na realizację zadań wypełniających misję Fundacji pochodzić będą od siedemnastu fundatorów. Działalność Polskiej Fundacji Narodowej obliczona jest na realizację długookresowych celów, przy zachowaniu najwyższej efektywności i skuteczności oraz transparentności i wymierności obszarów działania. W tym celu Fundacja będzie korzystać z najnowocześniejszych narzędzi, jednocześnie dbając o gospodarne minimalizowanie kosztów własnych. Jej działalność będzie jawna i transparentna, a władze Fundacji zobowiązane będą do sporządzania corocznego sprawozdania finansowego przedkładanego Radzie Fundacji, podsumowano w informacji.

>>> Czytaj też: Wojsko kupuje kraby. Największy kontrakt zbrojeniowy w tym roku