"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 18 519 780,09 zł w następujący sposób:

1. kwotę 13 750 822,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,

2. kwotę 4 768 958 zł wypłacić jako dywidendę, co stanowi dywidendę w wysokości 0,5 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy wyznaczono na 10 września 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 września 2020 roku, podano również.

W ubiegłym roku akcjonariusze Feerum zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2018 r. w całości na kapitał zapasowy.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2019 r. miała 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)