"Liczymy, że wejdziemy do notowań być może w III kwartale. Liczymy, że we wrześniu nasze akcje pojawią się w notowaniach" - powiedział Solan podczas wideokonferencji.

Przypomniał, że oferta odbywa się w trybie bezprospektowym i maksymalna wartość finansowania do pozyskania to 1 mln euro. Jego potencjalne przeznaczenie nie uległo zmianie w stosunku do celów sprzed zawieszenia oferty w marcu.

"Wznowiliśmy ją 18 czerwca, a w połowie lipca mamy nadzieję ją zakończyć. Spotkaliśmy się z wieloma inwestorami, nawet po wznowieniu, i cieszę się, że było duże zainteresowanie" - dodał wiceprezes.

"Mogę powiedzieć, że celujemy w poziom kapitalizacji ok. 20 mln zł. Gdybyśmy uplasowali całą emisję, to by do tego trzeba dodać wartość nowej emisji. Po emisji nowi inwestorzy mieliby ok. 18% w akcjonariacie" - kontynuował.

Wskazał także, że transza dla inwestorów instytucjonalnych "nie jest ustalona na sztywno" i w piątek (3 lipca, dzień po zakończeniu budowy księgi popytu) spółka poinformuje, czy będą transze dla dużych i małych inwestorów.

Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex obejmuje 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z nowym harmonogramem, budowa księgi popytu ma potrwać od 30 czerwca do 2 lipca do godz.15:00. Ustalenie ceny emisyjnej zaplanowano do 5 lipca. Zapisy potrwają od 6 do 16 lipca (do godz. 18.00) a przydział akcji odbędzie się do 21 lipca.

W połowie marca Milton Essex zawiesił ofertę publiczną akcji serii L. Debiut spółki na NewConnect był planowany na II kw. 2020 r.

Milton Essex jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu zaawansowanych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę. Kluczowy produkt spółki - SkinSense przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki odpowiedzi alergicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).

(ISBnews)