"Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Zbycie aktywów produkcyjnych emitenta jest konsekwencją decyzji zarządu" - czytamy w komunikacie.

Strony również postanowiły, że w dniu wydania nieruchomości pomiędzy emitentem oraz kupującym, dojdzie do zawarcia umowy najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych o łącznej powierzchni 2 967 m2, która gwarantuje emitentowi prowadzenie działalności przy ul. Jeziornej 3, z wykorzystaniem potencjału produkcyjnego dostosowanego do aktualnych potrzeb emitenta, podano również.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)