"Zgodnie z postanowieniami uchwały:

1) całość zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586 802 125,73 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

2) kwota 52 743 890,27 zł z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

3) łączna kwota dywidendy za rok obrotowy 2019 wynosi 639 546 016 zł,

4) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 1 zł

5) liczba akcji spółki objętych dywidendą wynosi 639 546 016,

6) dzień dywidendy został wyznaczony na 15 października 2020 roku,

7) wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:

- pierwsza transza w kwocie 223 841 105,60 zł tj. 0,35 zł na jedną akcję - w dniu 22 października 2020 roku oraz

- druga transza w kwocie 415 704 910,40 zł tj. 0,65 zł na jedną akcję - w dniu 11 stycznia 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)