"Sąd wskazał w wydanym postanowieniu, że z uwagi na okoliczność, iż postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 roku otwarto wobec spółki przyspieszone postępowanie układowe, (...) niedopuszczalne jest orzekanie w przedmiocie upadłości spółki. W związku z tym, Sąd w oparciu o treść art. 355 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 9a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe - umorzył przedmiotowe postępowanie" - czytamy w komunikacie.

Na początku czerwca br. Nextbike Polska poinformowało, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu wniosku Nextbike Polska, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do spółki oraz wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Gołąba.

Reklama

19 maja br. Nextbike Polska, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej spółki, w tym skutków COVID-19 na prowadzoną przez spółkę działalność, zidentyfikował powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością spółki, a następnie złożył wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości spółki.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (ok. 80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2017 r.