16 stycznia 2020 r. Rafako przyznało ARP wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji do 30 czerwca 2020 roku. Termin został następnie wydłużony do 31 lipca.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)