"Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 7,4 pkt, do poziomu -11,9 pkt. Powoli zbliża się do wartości sprzed kryzysu epidemiologicznego. Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Zwiększyły się salda produkcji, zamówień w ujęciu ogółem i eksportowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw i ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Maleją zapasy. Przedsiębiorstwa informują także o spadku zatrudnienia. Narasta uciążliwość barier działalności gospodarczej, zwłaszcza bariery popytowej" - czytamy w komunikacie.

Najniższą wartość w tym badaniu, -55,2 pkt, odnotowano dla pytania o ogólną kondycję gospodarki polskiej. W ciągu roku jego wartość zmalała o 43 pkt. Nastroje przedsiębiorców są pesymistyczne. Salda prognostyczne mają wartości ujemne.

"W przekroju według głównych grup produktowych najwyższą wartość wskaźnika koniunktury, 11,4 pkt, odnotowano dla przedsiębiorstw, produkujących dobra inwestycyjne. Najniższą, -19,4 pkt, dla przedsiębiorstw produkujących nietrwałe konsumpcyjne" - czytamy dalej.

W przekroju według wielkości firm najwyższą wartość wskaźnika, 18,3 pkt, odnotowano dla firm, zatrudniających ponad 500 pracowników, najniższą zaś, -20,7 pkt dla przedsiębiorstw najmniejszych, z zatrudnieniem do 50 pracowników, podano także.

W zestawieniu regionalnym najwyższą wartość, -8,5 pkt, wskaźnik przyjął dla regionu południowego, najniższą zaś, -16,2 pkt, dla regionu południowo zachodniego, podano także w materiale.

(ISBnews)