"Newag nie publikuje prognoz. Spodziewamy się natomiast bardziej równomiernego rozłożenia przychodów ze sprzedaży pomiędzy poszczególnymi kwartałami bieżącego roku i utrzymania rentowności na podobnych poziomach" - powiedział Konieczek pytany o tegoroczne wyniki finansowe.

Jutrzejsze WZA Newagu podejmie decyzję w sprawie podziału zysku za 2019 r. Zarząd rekomenduje, by spółka wypłaciła 33,75 mln zł dywidendy z zysku za miniony rok co daje 0,75 zł na akcję.

Newag odnotował 32,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 47,3 mln zł wobec 4,25 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 55,78 mln zł wobec 13,2 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)