Zysk operacyjny wyniósł 59,47 mln zł wobec 105,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 257,14 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 315,92 mln zł rok wcześniej.

"Skupiamy się na tym, aby jak najlepiej przejść przez trudny okres wywołany COVID-19. Odrabiamy straty z początku pandemii i widać to przede wszystkim na spłatach i gotówkowych wynikach. Kwiecień był najsłabszy pod względem wpłat miesiącem 2 kwartału. W kolejnych okresach, tj. w maju - 86% celu i w czerwcu - 89% celu; to stopniowa poprawa spłat i zbliżanie się do realizacji założonego przed pandemią celu operacyjnego. Dzięki temu i wdrożonym oszczędnościom, mimo nadal wysokich ujemnych aktualizacji na portfelach, już w 2 kwartale odnotowaliśmy zysk netto w wysokości 43 mln zł. Nasz zysk został dodatkowo obciążony niegotówkowym odpisem części wartości spółki Espand, która świadczy usługi windykacyjne na zlecenie w Hiszpanii. Jej dotychczasowe wyniki przyczyniły się do spisania 25 mln zł wartości spółki, ale mamy wypracowany plan poprawy wyników spółki w przyszłości. Pomimo negatywnej aktualizacji portfeli wierzytelności i wspomnianego odpisu, nasz wynik był znacznie powyżej oczekiwań rynku. To dobry sygnał, że udało się nam pozytywnie przebić ten szacunek. Oczywiście nadal nie wiemy, jak rozwinie się pandemia, zwłaszcza na rynkach gdzie prowadzona jest działalność operacyjna Kruka i w kontekście tej niepewności planujemy nasze dalsze działania zarządcze i operacyjne" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 19,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 166,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 456,43 mln zł w porównaniu z 621,64 mln zł rok wcześniej.

Grupa Kruk skutecznie wdrożyła system pracy zdalnej na wszystkich rynkach w okresie lockdownu. 95% osób zatrudnionych skorzystało z możliwości pracy zdalnej. Obecnie prowadzone są prace w celu racjonalnego i długoterminowego wykorzystania korzyści płynących z pracy zdalnej w organizacji. Grupa istotnie przyspieszyła z rozwojem posiadanych narzędzi operacyjnych online na każdym z rynków m.in. płatności on-line czy platformy e-kruk z możliwością zdalnego zawarcia ugody, zaznaczono.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2020 r. wyniosła 19,29 mln zł wobec 166,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)