Zysk operacyjny wyniósł 9,2 mln zł wobec 13,31 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,58 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 122,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 6,74 mln zł wobec 11,78 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)