"Na koniec czerwca 2019 roku spadek zatrudnienia wyniósł 9% względem końca 2019 roku. Nie planujemy dalszych redukcji zatrudnienia w II półroczu" - powiedziała Drzyżdżyk podczas wideokonferencji.

Na koniec czerwca 2020 r. grupa zatrudniała 585 pracowników, w porównaniu do 635 osób na koniec 2019 roku.

Prezes poinformowała również, że spółka w sierpniu otrzymała blisko 1 mln zł rządowego wsparcia w ramach tarczy, a planuje zawnioskować o dwa kolejne miesiące wsparcia.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)