"Mając na uwadze rekomendację zarządu spółki dotyczącą sposobu dokonania podziału zysku netto spółki za 2019 r. oraz ocenę rady nadzorczej spółki dotyczącą tego wniosku, zwyczajne walne zgromadzenie spółki Kruk S.A. postanawia zysk netto spółki za 2019 r. w kwocie 386 517 227,92 zł podzielić w następujący sposób:

a) na kapitał rezerwowy, utworzony w celu nabycia akcji własnych spółki przeznaczyć kwotę 95 050 000 zł. Niniejsza kwota zawiera kwotę 200 000 zł na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych spółki,

b) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 291 467 227,92 zł" - czytamy w uchwale.

Zgodnie z uchwałą, akcje zostaną nabyte do 30 listopada po jednolitej cenie 350 zł.

"To szósty rok z rzędu, gdy dzielimy się dochodem z akcjonariuszami, a pierwszy w historii Kruka dywidendowy skup akcji. Zawsze chciałem, by Kruk był spółką, która rośnie, a przy tym ma możliwość dzielenia się dochodem z właścicielami. Nasza sytuacja płynnościowa i finansowa daje nam możliwość, zwłaszcza teraz, bezpiecznego podzielenia się częścią zysku za 2019 rok w kwocie 95 mln zł, co pozwoli na skup 271 tys. akcji z rynku po cenie 350 zł za akcję. Będziemy chcieli jak najszybciej ruszyć ze skupem. Następnym krokiem jest wybranie i podpisanie umowy z domem maklerskim, który w imieniu spółki będzie prowadził zapisy na skup akcji. Liczymy, że taka forma wypłaty dywidendy cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem wśród akcjonariuszy. W przeciwieństwie do tradycyjnej formy wypłaty dywidendy, akcjonariusze muszą pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze skupu akcji, muszą się na nią zapisać" - podsumował prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)