"Zarząd przypomina, iż oferta dotyczy zakupu 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w tym 3 projekty o mocach odpowiednio 48,3 MWp, 30 MWp oraz 32,2 MWp, pozostałe o mocach do 1 MWp)" - czytamy w komunikacie.

Wczoraj Columbus Energy informował, że złożył wiążącą ofertę na zakup 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w tym 3 projekty o mocach odpowiednio 48,3 MWp, 30 MWp oraz 32,2 MWp, pozostałe o mocach do 1 MWp).

O podpisaniu umów nabycia udziałów spółka poinformuje w trybie przewidzianym przepisami prawa. Spółka posiada wyłączność na nabycie tych projektów do dnia 23 września 2020 r., dodano.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)