"W ocenie zarządu, podpisana umowa finansowania przyczyni się do budowania pozycji spółki w ramach przyjętej przez spółkę strategii komercjalizacji rozwijanych systemów diagnostycznych. Z analogicznego produktu oferowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny skorzystały m.in. dwie firmy zajmujące się diagnostyką molekularną tj. Stat-Dx (hiszpański startup przejęty w 2018 przez koncern Qiagen) oraz Mobidiag (startup z siedzibą w Finlandii)" - czytamy w komunikacie.

W ramach umowy, EBI zobowiązał się do współfinansowania prowadzonych przez spółkę oraz spółki z grupy, tj. Curiosity Diagnostics oraz Bacteromic prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem innowacyjnych produktów z zakresu diagnostyki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki patogenów wirusowych (w tym COVID-19) i antybiotykooporności bakterii. Curiosity Diagnostics i Bacteromic to spółki celowe w 100% zależne od spółki, realizujące odpowiednio projekt PCR|ONE oraz projekt BacterOMIC.

"Zarząd ocenia, iż umowa finansowania daje spółce możliwość korzystania z elastycznego źródła finansowania działalności Grupy Scope Fluidics. Pozyskanie finansowania wpisuje się w dywersyfikację źródeł finansowania rozwoju projektów realizowanych przez spółki z grupy. W szczególności część finansowania mogłaby zostać przeznaczona na sfinansowanie zwiększenia intensywności działań w projekcie PRC|ONE wchodzących w skład Programu Early Access" - czytamy dalej.

Finansowanie wypłacane będzie w trzech transzach - w kwotach odpowiednio: 4 mln euro, 3 mln euro i 3 mln euro. Każda z transz może zostać wypłacona przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy finansowania. Spółka jest zobowiązana spłacić wypłaconą jej transzę jednorazowo po upływie 5 lat od jej wypłacenia. Oprocentowanie transzy A i B będzie wynosić 4% w skali roku, a odsetki będą płatne w całości w dniu zapadalności danej transzy. Oprocentowanie transzy C będzie wynosić 3% w skali roku, a odsetki będę płatne rocznie, podano w materiale.

"Dodatkowo bank będzie upoważniony do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych, przy czym emisje warrantów będą dokonywane w powiązaniu z wypłatami kolejnych transz finansowania, upoważniających do objęcia akcji stanowiących do 4,5% wszystkich akcji w pełni wyemitowanym kapitale zakładowym spółki i upoważniających do 4,5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Obejmowanie przez bank akcji w zamian za warranty będzie możliwe w okresie do 10 lat po dniu zapadalności lub po wystąpieniu sytuacji powodujących obowiązek wcześniejszej spłaty. Warunki i zasady dotyczące warrantów, w tym m.in. powiązanie ich ilości obejmowanych w związku z wypłatą poszczególnych transzy, będą uregulowane w odrębnej umowie" - napisano także.

Zarówno bank, jak i spółka będą mogły anulować wypłatę niewypłaconych transz w przypadku, gdy ich wypłata nie będzie dłużej uzasadniona w kontekście celu i warunków finansowania, podano także.

"Niezależnie od podpisanej umowy spółka będzie kontynuować działania zmierzające do pozyskania optymalnych źródeł finansowania jej działalności, obejmujących granty unijne oraz potencjalną emisję kapitału w granicach kapitału docelowego. Decyzje o wykorzystaniu konkretnych rozwiązań podyktowane będą interesem spółki i jej akcjonariuszy oraz uzależnione będą od zewnętrznych warunków gospodarczych wpływających na realizację planów spółki" - podsumowano w komunikacie.

"Zespół Scope Fluidics stworzył nowoczesny systemem PCR|ONE, wykrywający groźne bakterie i wirusy w przełomowym czasie 15 minut. Nasze działania, skoncentrowane w ostatnim czasie na błyskawicznym wykrywaniu wirusa COVID-19, nadały projektowi PCR|ONE dodatkowe znaczenie i wymiar biznesowy- wpisując się w światowy wysiłek walki z pandemią. Dzisiejsza umowa z EBI to dla nas wielka radość. Naszym celem jest zmiana współczesnej diagnostyki medycznej, na szybszą, bardziej informatywną i dostępną, by zyskać realny wpływ na poprawę jakości i skuteczności współczesnej medycyny. Dziękuję za zaufanie tak doświadczonej instytucji w imieniu całego zespołu Scope Fluidics - skomentował prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska oceniła, że projekt ma potencjał, aby otworzyć nowe kierunki w diagnostyce chorób zakaźnych i oporności na antybiotyki.

"Ta umowa następuje bezpośrednio po porozumieniu zawartym w ubiegłym tygodniu z Ministerstwem Finansów w sprawie pożyczki EBI w wysokości 650 mln euro na pomoc rządowi w walce z COVID-19. Jako bank Unii Europejskiej wiemy, jak ważne jest wspieranie wysiłków Polski w walce z pandemią na wszystkich poziomach" - podkreśliła wiceprezes.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)