"PARP jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Polska Wschodnia uwzględniła protest i dokona aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania. PARP wskazała, że projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem dostępności środków finansowych. W związku z powyższym spółka wskazuje, iż uwzględnienie złożonego przez nią protestu nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania na powyżej wskazany projekt" - czytamy w komunikacie.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 147,37 mln zł, a wartość dofinansowania 88,45 mln zł, przypomniano.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)