"Umowa o poufności została zawarta w związku z możliwością współpracy pomiędzy stronami w zakresie know-how dotyczącej biorafinerii opartej na biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem mikroorganizmów GRAS, skupiającej się na produkcji / frakcjonowaniu zielonych środków chemicznych oraz produkcji wielofunkcyjnego komponentu paszowego. Opracowane technologie są przedmiotem licznych zgłoszeń patentowych" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, strony będą wymieniać się informacjami mającymi charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania współpracy w przyszłości w wyżej wymienionych zakresach, podano również.

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie rodzi po żadnej ze stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w negocjacjach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej pomiędzy stronami, zastrzeżono.

"Intencją stron jest zidentyfikowanie obszarów potencjalnej współpracy. Strony rozpoczęły analizy w zakresie nawiązania wzajemnej współpracy w celu opracowania ulepszonych składników pasz lub technik do zastosowania w przemyśle" - czytamy dalej.

Do spółki dotarły surowce od Perdue Agribusiness, które będą badane i analizowane pod kontem możliwości zastosowania wyżej wymienionych technologii, poinformowano jednocześnie.

Perdue Agribusiness wchodzi w skład dużego amerykańskiego koncernu Perdue Farmsz branży rolno-spożywczej, zatrudniającego ponad 20 tys. osób. Przedsiębiorstwo pozyskuje, sprzedaje i przetwarza towary rolne, w tym zboża, nasiona oleiste, mieszanki paszowe i specjalne oleje z nasion do celów spożywczych i przemysłowych. Perdue oferuje technologię, która ma pozytywny wpływ na produkcję rolną i wydajność, stabilność ekonomiczną producentów oraz zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Dostarcza także rozwiązania w zakresie rolnictwa ekologicznego. Perdue Farms w roku obrotowym 2018/2019 osiągnął przychody na poziomie 7,3 mld USD.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)