Zysk operacyjny wyniósł 6,16 mln zł wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,88 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 67,18 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 4,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 115,02 mln zł w porównaniu z 122,71 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Trans Polonia osiągnęła w okresie 6 miesięcy 2020 r. zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości 21 221 tys. zł wobec 19 697 tys. zł w analogicznym okresie 2019 r. Wzrost EBITDA o 7,7% został wypracowany pomimo trudnej sytuacji rynkowej związanej pandemią koronawirusa i niższą sprzedażą usług transportowych. Wyższa rentowność operacyjna to w dużej mierze wynik usprawnienia zarządzania transportem własnym w segmencie chemii, asfaltów i produktów spożywczych przy jednoczesny utrzymującym się wysokim kursie euro i niskiej cenie paliwa" - czytamy w raporcie finansowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 2,5 mln zł wobec 1,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2019 r. miała 261,61 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)