Zysk operacyjny wyniósł 19,2 mln zł wobec 14,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 29,98 mln zł i był o 21,1% wyższy niż rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 493,74 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 417,7 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 roku grupa kapitałowa TIM wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 493 737 tys. zł (o 18,2% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku) i 9 416 tys. zł zysku netto. Zwiększenie wyniku netto Grupa osiągnęła przede wszystkim dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży oraz poprawie rentowności działalności operacyjnej. Wszystkie podstawowe wskaźniki rentowności Grupy były znacznie wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku m.in. dzięki: istotnemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży TIM S.A., większemu wykorzystaniu mocy operacyjnych przez spółkę 3LP, która osiągnęła wzrost sprzedaży usług logistycznych świadczonych na rzecz klientów zewnętrznych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku przychody wygenerowane ze sprzedaży w kanale ecommerce wyniosły 306 591 tys. zł, stanowiąc 71,1% przychodów spółki. Tegoroczny udział sprzedaży przy wykorzystaniu kanału internetowego nie odbiegał od wyników generowanych w minionych okresach, co świadczy o stabilności i powtarzalności sprzedaży poprzez główny kanał sprzedaży, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2020 r. wyniósł 11,78 mln zł wobec 11,78 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 890 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)