Zapisy trwały od 10 do 23 września. Oprocentowanie obligacji AK1 jest stałe i wynosi 4,8 pkt proc. w skali roku. Wartość nominalna obligacji oraz cena emisyjna ustalona została na poziomie 100 zł.

"Cieszy nas, że popyt na nasze obligacje wśród inwestorów indywidualnych, dla których dedykowana była ta emisja, okazał się tak wysoki. Łączna kwota zapisów była ponad 150% wyższa od zakładanych 25 mln zł. Wynik ten potwierdza zdolność Kruka do pozyskiwania finansowania w tej formule, pomimo trudnego otoczenia gospodarczego wynikającego z trwającej pandemii COVID-19. Kruk jest dla inwestorów solidnym partnerem, co jest ogromnie ważne zwłaszcza teraz, gdy gospodarka światowa została tak mocno zdestabilizowana przez pandemię" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, wzrost podaży portfeli wierzytelności, oczekiwany przez spółkę na koniec 2020 i w 2021, będzie argumentem za kolejnymi emisjami obligacji Kruka.

Ofertę przeprowadziło konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ oraz Ipopema Securities.

Pod koniec sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Kruka w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)