"Niezależnie od dokonywanej przez zarząd emitenta analizy zasadności i skuteczności wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej przez Ssangyong Motor Company, w oparciu o fakt podjęcia przez Ssangyong Motor Company działań zmierzających do wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej i wyrażone w dokumencie wypowiedzenia intencje Ssangyong Motor Company, w dniu 30 września 2020 r. zarząd emitenta zdecydował, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2020 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej emitenta za I półrocze 2020 r. będą sporządzone przy założeniu, iż działalność odpowiednio emitenta oraz grupy kapitałowej emitenta nie będzie kontynuowana w zakresie importu i handlu samochodami marki Ssangyong w jej obecnym kształcie w perspektywie obejmującej kolejne 12 miesięcy od daty sporządzenia tych sprawozdań" - czytamy w komunikacie.

Intencją zarządu BAH jest jednocześnie kontynuowanie przez spółkę zależną Ssangyong Polska świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych w odniesieniu do pojazdów marki Ssangyong na terytorium Polski do momentu zakończenia okresu gwarancji ostatniego pojazdu sprzedanego przez kontrahentów lub do momentu wyznaczenia przez Ssangyong Motor Company nowego podmiotu odpowiedzialnego za świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, podsumowano.

24 sierpnia Ssangyong Motor Company wypowiedział umowę dystrybucyjną Ssangyong Polska - spółce zależnej z grupy BAH.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)