"Zawarcie i rozliczenia transakcji w ramach oferty przewidywane jest na dzień 8 października 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Akcje spółki nabywane są w celu umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)