Spółka CovidVax jest podmiotem celowym powołanym do komercjalizacji szczepionki przeciwko COVID-19 przez zespół prof. Andrzeja Mackiewicza, który jest autorem szczepionki nowej generacji. Spółka Covidvax będzie posiadała IP oraz wszystkie prawa majątkowe do tej szczepionki, podano.

"Inwestor (emitent) zobowiązuje się do pozyskania kwoty 10 000 000 zł w formie inwestycji bezpośredniej, dotacji, grantu lub darowizny w zamian za objęcie 20% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. W przypadku niespełnienia warunku, tj. brak pozyskania kapitału wymaganego przez spółkę CovidVax sp.z o .o., emitent nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji" - czytamy w komunikacie.

Według Inno-Gene, szczepionka nowej generacji autorstwa zespołu prof. Andrzeja Mackiewicza będzie przełomowym wynalazkiem w dziedzinie szczepień nie tylko związanych z COVID-19, ale wszelkich form wirusów i koronawirusów tzw. grypowych oraz wieloma innymi chorobami, w tym np. boreliozy i innych chorób odkleszczowych.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)