"Warunkiem wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest uzyskanie zgody rady nadzorczej, w terminie do dnia wypłaty zaliczki" - czytamy w komunikacie.

Zaliczką zostaną objęte 25 670 343 akcje. Zaliczka zostanie wypłacona 27 listopada 2020 r. Do zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje 20 listopada 2020 roku tj. na 7 dni przed datą wypłaty zaliczki, podano także.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. W 2019 r. deweloper sprzedał łącznie 1 462 lokale i podpisał 1 382 akty notarialne przekazania mieszkań.

(ISBnews)