"W dniu dzisiejszym skierowana została do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prośba o podjęcie działań niezbędnych do wykonania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 września 2020 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 36 343 344 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki (jako termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji z obrotu, wskazano w decyzji KNF 19 października 2020 r.)" - czytamy w komunikacie.

ATM świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)