Współpraca miałaby dotyczyć w szczególności wypracowanie strategii służącej wprowadzeniu na rynek produktu z osocza ludzkiego, zawierającego immunoglobuliny ludzkie, który posiadałby wskazanie w leczeniu i profilaktyce COVID-19, lub generyczne - jak immunoglobulina ludzka 10% lub 15%, dla którego po rejestracji można by rozszerzać wskazania, w zależności od sytuacji epidemicznej, zaznaczono.

"Realizując umowę emitent współpracować przede wszystkim będzie z funkcjonującym w ramach struktur Instytutu nowoczesnym Ośrodkiem Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach, którego misją jest identyfikacja szczególnie niebezpiecznych patogenów, które mogą stanowić broń biologiczną i który dzięki nowatorskim badaniom w dziedzinie toksykologii, radiobiologii, mikrobiologii i higieny środków spożywczych wniósł znaczny wkład w postęp nauk medycznych, biologicznych i weterynaryjnych" - czytamy w komunikacie.

Szczegółowe zasady współpracy przy realizacji zadań emitenta oraz Instytutu określać będzie umowa wykonawcza do umowy ramowej, podano także.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)