"Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem. Maksymalna łączna wartość oferty wynosi 86 754 271,44 zł brutto, w tym:

1. zamówienie podstawowe - 76 914 271,44 zł brutto, z czego wynagrodzenie COIG wynosi 22 631 985,68 zł brutto,

2. prawo opcji - 9 840 000 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Prawo opcji obejmuje dostawę na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami dowolnego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia podstawowego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, podano także.

"Termin realizacji zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego wynosi 40 dni od dnia podpisania umowy. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego." - czytamy dalej.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie, podsumowano w materiale.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)