Kapitał zakładowy SilkRoad Games wynosi 100 000 zł i dzieli się na 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

"Akcje zostały objęte w następujący sposób:

a) Playway S.A. - 500 000 akcji serii A po 0,10 zł każda o łącznej wartości 50 000 zł, za wkład 50 000 zł - 50% w kapitale zakładowym spółki,

b) partnerzy - 500 000 akcji serii A po 0,1 zł każda o łącznej wartości 50 000 zł, za wkład 50 000 zł - 50% w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w komunikacie.

SilkRoad Games planuje zajmować się dystrybucją gier komputerowych PlayWay oraz innych podmiotów na terenie Chin kontynentalnych, wskazano również.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)