Projekt będzie trzecim projektem realizowanym przez Scope Fluidics. Spółka już wcześniej zapowiadała, że jej celem jest posiadanie w portfolio 2-3 projektów, zaznaczono.

"Nowy projekt adresuje potrzeby sektora biotechnologii i zakłada opracowanie systemu, który przy użyciu technologii mikroprzepływowych będzie automatycznie badał bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów na potrzeby przemysłu FMCG. Zamiarem zarządu jest, aby podobnie do systemów PCR|ONE i BacterOMIC, nowy system charakteryzował się istotną przewagą funkcjonalną nad istniejącymi na rynku rozwiązaniami" - czytamy w komunikacie.

Przy realizacji nowego projektu Scope Fluidics planuje wykorzystać zdobyty know-how oraz synergie z posiadanymi technologiami. Dzięki temu, w ocenie zarządu, czas potrzebny na opracowanie nowego systemu i jego komercjalizację może być krótszy niż w przypadku realizacji projektu niekorespondującego z dotychczas zdobytą przez Scope Fluidics wiedzą i doświadczeniem, podkreślono.

"Rynek docelowy nowego systemu to rynek światowy o rozmiarze podobnym do rynków adresowanych przez systemy PCR|ONE oraz BacterOMIC. Spółka zakłada rozwój nowego projektu w podobnym modelu biznesowym, jak dotychczas, tj. umożliwiającym w przyszłości wprowadzenie na rynek i sprzedaż opracowanych produktów poza strukturami Scope Fluidics" - czytamy dalej.

Jak zaznaczono, wykonalność koncepcji rozwiązania, które miałoby zostać zastosowane w nowym systemie, została pozytywnie zweryfikowana podczas analizy "proof-of-concept". Pod względem skali, nowy projekt wpisuje się w projekty realizowane przez Scope Fluidics. Na podstawie wstępnej analizy stwierdzono także istotny potencjał do wytworzenia portfolio własności intelektualnej chroniącej nowy system.

"Nowy projekt Scope Fluidics adresuje podobną skalę wartości, jak systemy rozwijane już w naszej grupie. Wybraliśmy projekt, który wykorzysta know-how naszego zespołu i synergie z naszymi technologiami. Zarówno doświadczenie naszej organizacji, jak i synergie pozwalają nam przewidywać szybki rozwój nowego projektu - dzięki temu łączymy utrzymanie tempa wejścia na rynek systemów PCR|ONE i BacterOMIC, z działaniami w ramach długofalowej strategii budowania wartości naszych przedsięwzięć" - powiedział prezes Scope Fluidics prof. Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)