"Emitent nie dokonał pełnego wykupu części obligacji serii J i K przypadających w 6 terminie płatności odsetek od obligacji serii J i K w ramach okresowej amortyzacji obligacji zgodnie z treścią warunków emisji obligacji serii J i K. [...] Jednocześnie emitent informuje, iż dokonał wypłaty należnych obligatariuszom odsetek od obligacji serii J i K" - czytamy w komunikacie.

Niepełny wykup części obligacji serii J i K jest zgodny z zawartymi dziś porozumieniami z Idea Bankiem oraz spółką Development System, podano także.

16 października rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Idea Bankiem oraz Development System dotyczące zmiany warunków emisji obligacji serii J i K.

Wydłużono termin wykupu obligacji z dotychczasowego, który przypada 18 marca 2025 r., na nowy, który będzie przypadać 31 grudnia 2027 r.; okres do wykupu obligacji wynosi 105 miesięcy i 13 dni liczone od dnia emisji; w związku ze zmianą terminu wykupu obligacji, ustalono nowe terminy płatności odsetek od obligacji, podano także.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)