"Zarząd ATM Grupa S.A. otrzymał decyzję od naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Naczelnik DUCS poinformował w niej, że rozpatrzył odwołanie emitenta z dnia 16 października 2019 r. od decyzji naczelnika DUCS z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 r. w kwocie 5 822 668 zł oraz że postanowił uchylić w całości ww. decyzję i umorzyć postępowanie w sprawie. Decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu" - czytamy w komunikacie.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)