"W związku z planowanym połączeniem, spółka przygotowała dwie alternatywne propozycje dla akcjonariuszy PEM:

- Sprzedaż akcji PEM w wezwaniu: akcjonariusze, którzy chcą rozliczyć swoją inwestycję w PEM gotówkowo, mogą wziąć udział w wezwaniu na zakup akcji PEM, które będzie realizowane przez podmioty z Grupy MCI w listopadzie 2020 r.

- Zamiana na akcje MCI Capital ASI: akcjonariusze, którzy chcą pozostać zaangażowani w połączone podmioty, mają możliwość zamiany akcji PEM na akcje MCI i dzięki temu dalszą ekspozycję na rozwój organizacji skupionej na digital private equity w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Private Equity Managers (PEM) została wyodrębniona ze struktur MCI Capital S.A. w 2014 roku, jak podmiot dominujący w grupie dedykowanej zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych private equity.

"Cena, którą chcemy zaproponować w wezwaniu, będzie uwzględniała premię w stosunku do średniej ceny rynkowej z ostatnich miesięcy i w naszej ocenie odpowiada wartości godziwej spółki w jej dzisiejszym kształcie. Potwierdziliśmy to również wewnętrzną wyceną spółki, która jest obecnie weryfikowana przez niezależnego audytora. Dodatkowo jest to cena wynikająca z naszych rozmów z akcjonariuszami PEM, którzy wstępnie deklarują gotowość odsprzedaży akcji. Z kolei umożliwienie zamiany akcji obecnych akcjonariuszy PEM na walory MCI, daje szansę partycypacji w wynikach stabilnego podmiotu o ugruntowanej 20 letniej działalności, z bezpośrednią (99,1%) ekspozycją na wyniki głównego funduszu grupy - MCI.EuroVentures - na którym opiera się także przyszła strategia rozwoju, który w ostatnich latach przynosił ponadstandardowe zwroty i w ostatnim zadeklarował oficjalnie wypłatę dywidendy. Staraliśmy stworzyć się optymalne opcje rozwiązania tej sytuacji, którą są w stanie zadowolić różnych akcjonariuszy" - powiedział prezes MCI Capital ASI i Private Equity Managers Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

W roku 2014 grupa MCI powierzyła rozpoczynającej swoje operacje grupie PEM całość swoich aktywów w wysokości ponad 1 mld zł do aktywnego zarządzania na okres 10 lat. Dzięki zawartemu porozumieniu trójstronnemu PEM w oparciu o aktywa MCI miał zagwarantowany minimalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie. Łączne wynagrodzenie zapłacone przez grupę MCI w tym okresie, aż do chwili obecnej wyniosło prawie 300 mln zł, podano także.

Według MCI celem PEM'u nie było jednak zarządzanie jedynie aktywami MCI, tylko powiększanie aktywów w ramach zewnętrznego fundraisingu tak, żeby po czasie móc generować wyższe przychody, i stać się podmiotem niezależnym od głównego dawcy kapitału.

"To nie są łatwe decyzje, ale po długiej analizie - bo do tej decyzji dochodziliśmy z czasem - uznaliśmy, że dalsze funkcjonowanie Grupy w tym kształcie nie znajduje już ekonomicznego uzasadnienia. Z punktu widzenia Grupy PEM zanikły najważniejsze filary, na których mogliśmy budować jej wartość w przyszłości. Tak doszliśmy do decyzji o połączeniu" - dodała wiceprezes MCI Capital ASI i Private Equity Managers mówi Ewa Ogryczak, cytowana w komunikacie.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)