"W październiku spółka uruchomiła w Püspökladány dwie elektrownie solarne o łącznej mocy 2,8 MWp, a ostatnie dwie o tej samej łącznej mocy zostaną podłączone do sieci do końca listopada 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Sześć nowych elektrowni, podłączonych do sieci E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt, zajmuje powierzchnię 11,9 ha. Oczekuje się, że łącznie będą wytwarzać około 12,1 GWh energii elektrycznej rocznie.

"Jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu uruchomienia kolejnych sześciu elektrowni fotowoltaicznych w Püspökladány. Nasz profesjonalny zespół pomimo pandemii zrealizował zadanie zgodnie z harmonogramem, przybliżając Photon Energy do osiągnięcia celu, jakim jest 75 MWp mocy elektrowni na Węgrzech w ramach własnego portfela do końca 2021 r." - powiedział prezes Photon Energy Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

Grupa będzie obsługiwać sześć nowych elektrowni fotowoltaicznych za pośrednictwem czterech spółek projektowych, będących w całości jej własnością, z których każda posiada licencję METÁR. Koncesje te uprawniają każdą elektrownię do taryfy gwarantowanej (w postaci sprzedaży energii elektrycznej na rynku spot plus kontraktu na różnicę) w wysokości 33 360 HUF za MWh (ok. 91 euro za MWh). Trzy z sześciu elektrowni mają prawo do maksymalnej zatwierdzonej i wspieranej produkcji wynoszącej ok. 34 800 MWh na koncesję w okresie 17 lat i 11 miesięcy, a pozostałe trzy 29 950 MWh w okresie 15 lat i pięciu miesięcy. Oczekuje się, że łączne roczne przychody sześciu nowych elektrowni wyniosą 1,1 mln euro, podano także.

Nowe elektrownie zwiększą łączną, zainstalowaną moc elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech do 46,3 MWp. Moc całego portfolio elektrowni własnych grupy urośnie do 71,9 MWp.

"Zgodnie z MSR 16, w związku z oddaniem elektrowni do użytkowania, nastąpi przeszacowanie wartości portfela aktywów grupy o około 2,7 mln euro. Zostanie to ujęte jako pozostałe całkowite dochody grupy w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za IV kwartał 2020 r." - czytamy dalej.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

(ISBnews)