"Zakres projektu obejmuje analizę i dobór optymalnej konfiguracji bloku (technologia, sprawność, moc) oraz jego lokalizacji" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami listu, strony będą prowadzić rozmowy w celu uzgodnienia założeń i warunków projektu, w szczególności, w następujących kwestiach:

- ustalenie warunków prawnych i technicznych realizacji projektu przez strony, jak również wszelkich innych czynników, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia realizacji projektu;

- ustalenie zasad finansowania projektu;

- w przypadku realizacji elektrowni gazowo-parowej: opracowanie projektu umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) regulującej zasady współpracy stron przy realizacji projektu;

- ustalenie pozostałych warunków realizacji projektu, wymieniono w raporcie.

Podpisany list intencyjny wiąże strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 r., podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)