"Najbardziej preferowaną w tej chwili dla nas opcją rekomendowaną przez doradcę, czyli maksymalizacja wartości dla Budimex SA, i dla naszych udziałowców, ale też dla samej spółki - Budimex Nieruchomości - jest znalezienie inwestora strategicznego. Uważam, że z naszym jakimś udziałem, lub nawet sprzedając 100% akcji, ta spółka mogłaby rozwijać się szybciej, mogłaby wejść w inne segmenty, w które Budimex nie będzie inwestował, czyli budowa mieszkań na wynajem instytucjonalny, gdzie trzeba zamrozić duże miliardy złotych" - powiedział Blocher w rozmowie z ISBnews.TV.

"Zdecydowaliśmy, że priorytetem nr. 1, będzie znalezienie inwestora strategicznego dla Budimex Nieruchomości, w przedziale od 0% do 100% akcji. Jeżeli ten scenariusz nie uda się zrealizować, będziemy szukali innych opcji, np. upublicznienia spółki na GPW w Warszawie, chociaż nie jest to obecnie najlepszy okres. Generalnie celem jest osiągnięcie wartości dla naszych akcjonariuszy - jako Budimex SA, ale też doprowadzenie, żeby Budimex Nieruchomości był w pierwszej trójce, a nie w pierwszej szóstce największych deweloperów w Polsce" - dodał.

Prezes poinformował, że czeka na oferty niewiążące. "Mamy swoje wyobrażenie na temat ceny, jaką moglibyśmy dostać za Budimex Nieruchomości. Jeżeli te oferty będą mniej więcej zgodne z naszymi wyobrażeniami, to będziemy proces kontynuować. Jeżeli nie, to będziemy szukali tej drugiej lub trzeciej opcji" - wyjaśnił.

Blocher podkreślił, że Budimex Nieruchomości jest dobrze prowadzony, ma bank ziemi na 10 tys. mieszkań.

W lipcu Budimex podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych segmentu deweloperskiego grupy. Pod koniec sierpnia Budimex dokonał wyboru zewnętrznego doradcy strategicznego i zawarł umowę z Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie, z którym najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. przeprowadzi przegląd opcji.

Pod koniec września Budimex podał, że nie rezygnując z pozostałych opcji strategicznych segmentu deweloperskiego, postanowił zbadać w pierwszej kolejności zainteresowanie rynku opcją zbycia udziałów Budimeksu Nieruchomości.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Katarzyna Walterska

(ISBnews/ ISBnews.TV)